top of page

Historien om Flammehuset

Meretes historie om Flammehuset

"Jeg minnes ennå gåturen ned til Lyseren for et kveldsbad. En minigris, to geiter, og en kjempe stor hest sammen med 10 kurs deltakere og Astrid. Gjett om naboene mine lurte på hva som foregikk. Astrid var strålende fornøyd og lurte på om vi skulle fortsette sammarbeide, og slik startet det. Vi holdt flere kurs igjennom årene som gikk, og jeg var med på alle sammen".

Astrid Moe

Grunnlegger av Flammehuset 1999

 

Astrid Moe var en pioneer i Norge innen dyrekommunikasjon og å tale dyrenes sak. Hun har banet vei for dyretolker i norge i mange år med et enormt pågangsmot. I 1999 startet Astrid Flammehuset. Det ble Norges aller første dyrekommunikasjon skole med et komplett utdanningsprogram til dyretolk. Astrid har utdannet flere dyktige dyretolker og hjulpet utallige dyr og deres eier. Historien om hennes hingst Victory er nok en av de historiene som har rørt flest mennesker. Du kan lese noe av den her på vår hjemmeside. Det vil også bli gitt ut en bok om Astrid sitt liv og historien om Victory.

 

Astrid drev Flammehuset helt til hun fikk diagnosen kreft i 2010. Da overlot hun driften av Flammehuset til Merete H. Jacobsen. Astrid sovnet fredlig og stille inn med familien til stede 17 mai 2011.

Astrid sin bakgrunn:

Utdannet Radiooffiser i 1973 med 8 års fartstid. Organisasjonspsykologi ved Universitetet i Trondheim i 1990. I tillegg hadde hun en rekke kurs i Kommunikasjons- og Presentasjonsteknikk.


Alternativ utdanning:

Dyretolking ved Samantha Khury 1997 og 1998, Reiki Healing ved Norsk Prana Institutt 1999, Working with Angels ved William Bloom 2000, Mediumutvikling ved Colin Fry, Ramsbergsgården Sverige 2001 og 2009, Clairvoyantprogrammet ved Holistisk Akademi, Oslo 2001-2002. I tillegg har hun en rekke kurs innen drømmetolking og symbolforståelse ved bl.a. Mary Elisabeth Marlow, Carien Rietberg og Erling Hoff Leirvik. Hun har også deltatt ved en rekke kurs ved medisinske kongresser i Norge, bl.a. Nye behandlingsmetoder i psykiatrien, Samfunnet og legen, Avspenningsteknikker, Hypnose og Selvhypnose, mm. Videre har hun gått flere enkeltstående kurs samt 1 årig skole hos Klaus Ferdinand Hempfling; Classical European Horse Meditation.


Institutt for samfunnsmedisin/Det medisinske fakultet:
Gjennom 8 år arbeidet Astrid med videre- og etterutdanning av allmennpraktiserende leger. Hun var Daglig Leder for etterutdannings-enheten NidarosFondet ved Det Medisinske Fakultet i Trondheim. Ansvarsfeltet var omfattende, bl.a. skulle hun avdekke hva legen ønsket å kunne mer om, og hva pasienten syntes legen trengte å vite mer om. Et stort arbeidsfelt var alternativ medisin, og hun satte seg inn i mange emner som senere ble presentert gjennom kurs og kongresser for norske leger. Hun var selv kursleder for mange kurs, bl.a. Miljømedisin, Hypnose og selvhypnose samt Konsultasjonen - hvordan legen avdekker viktig informasjon gjennom alternative teknikker.

 

Dyrevern:

Fra 1986 til 1997 var Astrid svært aktiv innen dyrevern. Hun var leder for Dyrebeskyttelsen Trondheim i en årrekke, medlem av styret i Dyrebeskyttelsen Norge også i mange år, og medlem av Dyrevernnemnda i Trondheim kommune. Astrid planla og gjennomførte den 6 år lange forskningsprosjektet “Prosjekt Utekatt” sammen med biolog Hjørdis Bakke, med veiledning fra Zoologisk institutt ved Universitetet i Trondheim. Hun fikk spesiell erfaring med hvordan vi forbruker dyr i smertefulle og nedverdigende dyreforsøk da hun var medlem i Forsøksdyrutvalget ved Landbruksdepartementet gjennom flere år. Astrid har grundig erfaring fra hvordan man forstår dyrevernloven og forskriftene, og hvordan dyrevern praktiseres i samsvar med lovverket.

 

Dyrekommunikasjon:

Astrid gjennomgikk i 1997 og 1998 komplett utdanningsprogram hos den verdenskjente Dyretolken Samantha Khury. Khury har arbeidet som Dyretolk siden 1963 og har undervist i mange land. Hun ble i 2002 invitert gjennom WSPA og det amerikanske skoleverket til fast undervisning i skolen om forholdet mellom dyr og mennesker og hvordan vi kan kommunisere med dyrene. Khury er velkjent i Skandinavia fordi svensk og dansk tv har vist en hjertevarm dokumentar om henne ved flere anledninger. Mange som har sett denne dokumentaren har siden henvendt seg til Flammehuset. Da Astrid ville etablere sin egen skole i Norge ble hun oppmuntret av Khury som hun har jevnlig kontakt med. Astrid har erfaring med dyretolking siden 1997 og erfaring som ferdig utdannet Dyretolk siden 1998. Ved siden av etableringen av egen skole i 1999 har hun i tillegg bred erfaring med bruken av telepati som virkemiddel for barn med atferdsproblemer.

astrid_moe1_thumbnail.jpg
victory-og-astrid-stolthet-nett-juli-07_
colin-og-astrid_thumbnail1.jpg

En gave fra Universet

(Mitt bidrag til fortsatt eksistens eller en fortelling om Universets synkronitet)

 

I april 2011 visste jeg lite om Flammehuset. Jeg hadde kun lest om Astrid Moe, som grunnet Flammehuset i 1999 og dyretolk Merete Jacobsen som var lærer på skolen, på nettet. Aldri hadde jeg truffet noen av dem personlig.
Ideologien Flammehuset står for både interesserte og tiltalte meg sterkt og jeg vurderte en stund å utdanne meg som dyretolk på denne skolen.

Så hørte jeg fra en av kursdeltakerne om Astrids alvorlige sykdom og at Merete ikke hadde råd til å kjøpe Flammehuset fra Astrid, men hadde planer om å starte en egen skole med nytt navn. Det var da Universet begynte å ”bombadere” meg. Jeg fikk beskjed om å gi Merete penger til å kunne kjøpe Flammehuset, uten å vite hvor mye penger det dreide seg om, heller ikke om en eventuell tilbakebetaling eller lignende. Jeg ba ”kursdeltakeren” om å formidle mitt forslag til Merete, hun hadde tross alt hatt kontakt med henne tidligere, mens jeg var ukjent for Merete.

Hele dagen ventet jeg spent at telefonen skulle ringe og hadde nesten gitt opp håpet, da ca klokken 22 telefonen ringte og Merete var på den andre enden! Et øyeblikk holdt jeg pusten og Merete helt sikkert også. Hun gjentok forsiktig det ”kursdeltakeren” hadde fortalt henne og ville vite om det var sant, noe jeg bekreftet. Jeg ”beroliget” henne med: slik skal det være og forsikret henne at hun ikke behøvde være bekymret for noe, men at hun måtte skynde seg med å avklare kjøpet med Astrid, som stadig ble dårligere.

Beskjeder fra Universet kom mer og mer intense: Merete skulle/måtte beholde og fortsette å drive skolen under navnet Flammehuset, et navn som Astrid engang fikk ”fortalt” av Universet og betyr pyramide. Dette var MEGET VIKTIG og sto helt sentralt i budskapet!
Dette innebar mange ”alvorlige” tester for Merete , og slik jeg ser det ble hun testet om hun var ”verdig” denne store oppgaven, noe hun klarte med glans!

Alt dette snakket vi om per telefon, og dagen vi endelig møttes ble ”en test” for oss begge: vi måtte snakke om pengene! Var det et lån med gunstige betingelser på ubestemt tid eller en gave? – Jeg hadde ikke tenkt i retning ”gave”, men slik forsto Merete det! Flere sekunder var jeg helt lamslått. Nå måtte jeg tenke og handle fort! Jeg måtte vise: hvem jeg er og hva jeg sto for. Dette var min test! Resultatet ble at jeg ringte Merete og fortalte: det er en gave, og for andre gang kunne jeg si: og slik skal det være!

Kort tid etterpå satt jeg i min hage med en uforglemmelig og nesten ubeskrivelig følelse: aldri før har jeg kjent en så sterk blanding av indre salighet, ro, fred og glede. Inni meg lyste et sterkt lys og jeg kjente at ”det var min sjel som jublet”!
 

Jeg takker Universet for denne fantastiske erfaringen på min åndelige vei!

2008 telefon 094.jpg

Navnet og Logo

Navnet Flammehuset kom til Astrid da hun startet skolen i 1999. Ikke visste hun da at det betydde pyramide. En gammel venn av henne som jobbet med symbolikk fortalte henne dette flere år senere. Det spesielle var at Astrid hadde nære bånd til Egypt og pyramidene. Det vises også i nye funn at pyramider faktisk ikke var gravkammere opprinnelig, men et åndelig innvielseshus for prester og prestinner.

Logoen til Flammehuset er designet av Anne-Maria S. Håndstad som driver MariaDesign.

Da jeg tok over Flammehuset ønsket jeg å sette mitt preg på utseende også. Den nye logoen skulle si litt om navnet Flammehuset, det skulle være et senter, det skulle være assosiasjoner til dyr og det skulle ha en trekantform for å minne om at Flammehuset betyr Pyramide. Jeg syntes virkelig Anne-Maria løste det på en nydelig måte. Tusen takk.

 

 

Labb- Hånd bildet fra forsiden er laget av Astrid Moe.
Bildet symboliserer Sjel til Sjel.

 

Hånd: Marius Lauritzen Smistad

Labb: Gruvhøgdas Mia.

 

 

I 2012 og 2020 ga Karin Elise Hansen (Humanimal Care) hjemmesiden et lite ansiktsløft med design, bilder, tekst m.m. Hun hjelper stadig til når vi trenger hjelp med hjemmesiden. Vi håper dere liker det dere ser, og at den oppfattes som oversiktlig og informativ for de som besøker den

Logo.png
Bakgrunn.jpg

kontakt Flammehusets

Lærere, elever og lisensierte dyretolkere

bottom of page