top of page

Studieforbundet Solidaritet (SO)

SOred.jpg

Motzfeldsgate 1, 0187 Oslo
www.studieforbundetso.no

Vår ref.

Lokallagskontakt: Landbruksøkonom Marianne Westby, tel 99707301
Til fagmiljøet ved  Flammehuset,
elever, lærere, kompetansemiljø.

 

 

Godkjenning av kursene i utdannelsen til dyretolk jf voksenopplæringsloven.

 

Det vises til Studieforbundet godkjenning av alle åtte delkurs i utdannelsen til dyretolk.  

Studieforbundet Solidaritet bevitner herved at det er gitt godkjenning jf voksenopplæringsloven til  alle omsøkte åtte kurs,

som til sammen utgjør utdannelsen til dyretolk.
 

Til hvert kurs har studieforbundet godkjent søknad med studieplan jf voksenopplæringsloven.
 

Hver søknad med studieplan beskriver mål, målgruppe, lærer,  metode,  pedagogikk og faglig innhold med studiemateriell til hvert av kursene og samlet.
 

Vi er kjent at elever etter fullført utdannelsen med erfaringsoppgaver mellom kursene som beskrevet i samlet utdanningsplan stiller sterkt i arbeidsmarkedet og innehar en unik utdannelse for arbeid med dyr og dyras ve og vel.
 

Vi mener at Flammehuset, som fagmiljø i utdannelsen til dyretolk bidrar til en viktig og fremtidsrettet del av voksenopplæringen i samfunnet. Flammehuset som læringsmiljø er tilknyttet vår medlemsorganisasjon Foreningen for livsveiledning og selvutvikling, og  bidrar på en positiv måte med folkeopplysning og voksenopplæring med ønskede tiltak  for både dyr og folk i samfunnet.   
 

Vi ønsker alle lykke til med folkeopplysning og voksenopplæring. Ta gjerne kontakt med oss om behov for mer referanse om studieforbundet, utdannelsen eller andre sider ved godkjenning jf voksenopplæringsloven.
 

Med vennlig hilsen

Bjørn Jansen/s/ pedagogisk ansvarlig og daglig leder i Studieforbundet Solidaritet.

Marianne Westby/s/ lokallagskontakt , Foreningen for livsveiledning og selvutvikling.
 

bottom of page