top of page

Dyrekommunikasjon

Hva er kommunikasjon med et dyr?

Merete2 samtale jan.jpg
Merete5 samtale jan.jpg

Det er en kommunikasjon fra Sjel til Sjel. Har du noen gang tenkt på en person også ringer han/henne til deg?  Eller har du følt smerter i kroppen som ikke var dine.?

Telepati er urgammel form for kommunikasjon og vi bruker den hver dag uten å være klar over det. Tele betyr ”fjern” og Pathe betyr ”følelse” altså fjernfølelse. Det er altså bare kroppen vår som fungerer som en radio.

Dyret er ”senderen” og dyretolken er ”radioen” og dyrets eier er ”mottakeren” av budskapet. Dyret kommuniserer alltid i NÅ tid. Det kan komme med informasjon som har hendt for veldig lenge siden og det kan komme med informasjon som ikke har hendt ennå. Dyrene kan snakke om alt fra sitt matfat til sterke undertrykte følelser i familien. Dyrene dømmer aldri og mottar informasjon i bilder slik som også små barn gjør. Det vil si at ordet IKKE eksisterer ikke hos dyrene og barna. Heller ikke hos universet.

Hvis jeg sier til deg Ikke tenk på en rosa elefant.... hva tenkte du nå da?  Akkurat, slik er det med den hunden som får beskjed om å ikke hoppe også, eller ikke bjeffe eller katten som ikke må tisse inne på teppet. Vi burde fjerne ordet IKKE fra vårt vokabular og gjøre oss selv en kjempe tjeneste.

“Når begeret er fullt, renner det over.”
En telepatisk kommunikasjon avdekker ofte tema som er problematisk. Tema som  har ført til stagnasjon av den naturlige energiflyt. Slik stagnasjon skaper sykdom og atferdsproblem. Å avdekke dem blir som “å tømme malurten ut av begeret”. På den måten oppnår individet en ny forståelse av seg selv. Den telepatiske kommunikasjonen fungerer som et enzym: det setter i gang en prosess som leder til noe nytt og bedre.

Dyr
Et dyr som er redd, har en problematisk atferd eller viser sykdomstegn kan bli hjulpet gjennom en eller flere telepatiske samtaler. Dyr forteller ofte hvordan vi mennesker kan hjelpe dem, og hvordan de kan hjelpe oss. De kan beskrive hvordan de ønsker å bli behandlet, hvor de har vondt eller følelser som er i ubalanse. De beskriver også atmosfæren vi lever i og hvordan vi kan forbedre denne. Når dyret formidler sin historie, kan fysiske symptomer og problematisk atferd bli borte. Dyret trenger ikke å komme til dyretolken, som kan kommunisere med et dyr uansett hvor i verden det befinner seg. Dyretolken kan også samtale med dyret selv om det ikke lenger er i live.

 

Hvordan en dyretolk arbeider
 

 • Fjernkommunikasjon:
  Dyretolken kontakter dyret på avstand. Det er ingen avstandsbegrensning for å kunne kommunisere med et dyr.

   

 • Besøk av en dyretolk:
  Det er ofte veldig spennende å få besøk av en dyretolk. Dyretolken tar med seg skrivesaker og kan ta kommunikasjonen ved dyrets side.

   

 • Komme hjem til en dyretolk:
  Ønsker man selv å besøke en dyretolk kan dette avtales. Ikke alle dyretolker praktiserer dette, men det kan være en riktig så hyggelig avslappende opplevelse.

Merete3 samtale jan.jpg

En dyretolk arbeider alltid skriftlig eller tar opp samtale på fil - dvs klienten får lyd filen eller skriftlige informasjonen og trenger ikke å huske det som formidles der og da. Ofte kan informasjonen som kommer frem gi betydning flere år frem i tid, så det er fint å ta frem en gammel samtale og lese den igjen etter en periode. Avdekkes det fysiske problemer med dyr, henviser dyretolken alltid til dyrelege dersom det er noe som trenger ytterligere undersøkelse.
 

All informasjon som kommer frem i en samtale, er konfidensiell og underlagt taushetsplikt

Les mer om:

Etikk og Taushetsplikt

Kvalitetssikring for Dyreeiere

bottom of page