top of page

Barnekurs

Dyrekommunikasjon for barn og ungdom 11-16 år
© Merete H. Jacobsen/Flammehuset

2015 mars 041 LITEN.jpg

Kurs vil bli satt opp etter forespørsel. Max 8 deltakere.

For informasjon tilsendt på epost eller melde din interesse, send epost til merete@nordrebrevig.no
 

Varighet:
Kurset varer i 2 dager fra kl 10- 17 med 1 time lunch
Kursene planlegges til en helg eller skoleferie.
Foreldre har mulighet til å være med til gården.

Lærere:
Merete Jacobsen

Pris: kr.: 1800,-
 

Kost/ losji:

Barna kan bo på gården i trygge omgivelser. Dersom de har med foreldre kan man leie eget hus på nabogården. Se Kursstedet for mer informasjon eller send en epost.

Formålet med konseptet:

Identitetsbygging, samhandling og å bevisstgjøre barn deres evner til å føle og resonnere i samsvar med naturens behov for å søke balanse. Barn er følsomme, men i dagens samfunn må de ofte tilsidesette sin følsomhet til fordel for tids- og prestasjonspress. I løpet av helgen vil barna lære hvordan de kan stole på seg selv,  hvordan kroppen fungerer som “mottaker” og hvordan vi kontakter og kommuniserer med dyrene.

 

Dette konseptet vil hjelpe barn å beholde og å utvikle sin følsomhet, gjennom å bevisstgjøre dem kommunikasjonen med naturen og deres egen natur. Barna introduseres for dyrs følsomhet med formål å skape en mellom-artslig forståelse gjennom dyrekommunikasjon.
 

Før kurset holdes en informasjonskveld for foreldre (ingen bindende påmelding før etter denne kvelden)
Foreldre som har barn som er interessert i å ta et slikt kurs, får invitasjon til et møte ca 15 dager før kurset. Da kan de snakke med lærer, få informasjon og stille spørsmål. Foreldrene vil bl.a. få veiledning i hvordan de best kan støtte og oppmuntre barnet etter et slikt kurs.

 

Foreldre må også skrive under på at barnet får tillatelse til å delta på kurset.
 

Barna vil få kursbevis etter kurset
 

Foreldre og barn vil få oppfølging etter behov fra lærer.

 

Pris:

Kr.: 1.800,-
 

bottom of page