top of page

Avsluttende hovedkurs - Sjeleavtaler

166465_117620544976038_2057813_n.jpg

Krav: Gjennomført de tre andre hovedkursene og de samtalene som er påkrevd som egentrening før du kan ta dette kurset. Du må gjennomføre samtalene på egen hånd og gjennomgå informasjonen med dyrets eier. Samtalelistene sendes inn til lærer sammen med påmeldingen til avsluttende hovedkurs, innen påmeldingsfristen.

 

Trinn:              Avsluttende hovedkurs -Sjelavtaler

 

Varighet:        3 dager kl. 10-18. 24 timer.

​Du lærer: Du lærer mer om hvordan dyr og mennesket hjelper hverandre. Hvordan dyr opptrer som hjelpere og tar sin jobb og oppgave i sitt liv. Du lærer om familiemønstre, hvordan avdekke dem. Hvordan hjelpe dyret ved å hjelpe menneskene å ta ansvaret tilbake. Vi ser vi på hvilken sjelavtale dyret har med eier og familien sett i et dypt spirituelt perspektiv.

 

Du oppnår: Du kan ta betalte oppdrag. 

 

Ditt ansvar: Du plikter å opplyse at du er under utdanning til Dyretolk og at du ikke er fullt utdannet. Følge etiske regler gjennomgått ved hovedkurs.

 

Kursets innhold:

Du vil lære å se den større sammenheng mellom dyr og eier. Du vil lære om å avsløre familiemønster og se informasjon som ligger i flere ”lag”. Du vil også lære mer om hvordan  legge fram kommunikasjonen og svare på avanserte spørsmål fra klienter. Du vil lære mer om hva som er etisk riktig i forhold til oppdrag fra klienter og hvordan legge fram informasjonen.

Du vil også få informasjon ang eksamen og det å jobbe som dyretolk.

Litteratur/ bøker anbefalt etter kurs: 

- Utdelt info materialet på kurs del 4.

bottom of page