top of page

Avslutning

_HVT0696.jpg

Krav: Du trenger 30 samtaler med ulike dyr etter kursdel 4 før du kan gå opp til eksamen. Du må gjennomføre samtalene på egen hånd og gjennomgå informasjonen med dyrets eier. Samtalelistene sendes inn til lærer sammen med påmeldingen til eksamen.
 

Trinn: Avslutning og initiering
 

Varighet: Antatt tid: 6 timer.


Du oppnår: Etter å ha erfart minimum 130 konsultasjoner, hvorav 30 etter del 4, kan du gjennomføre avslutningen på din utdannelse. Dette fører frem til lisens som Dyretolk. Du vet hva du står for og har avlagt eksamen og fått lisens. Du kan ta betalte oppdrag som selvstendig dyretolk utdannet fra Flammehuset.
 

Ditt ansvar:

Følge etiske regler igjennomgått i din utdannelse til dyretolk hos Flammehuset. Følge norske skattemyndighetenes lovverk ved oppstart av bedrift/ selvstendignæringsdrivende.

Pris:

Kr.: 2.500,-

bottom of page