top of page

Temahelg - Symbolforståelse

Magisk tid💜.jpg

Krav:  Ingen forkunnskap nødvendig.

 

-For elever som utdanner seg til Dyretolk, er kurset obligatorisk og anbefales

  etter Grunnkurs -Lær å snakke med dyr

 

Trinn:             Symbolforståelse

 

Varighet:        2 dager kl. 10-18.  16 timer.

Du lærer: Du lærer om grunnprinsipper for symbol og drømmetolking. Du blir kjent med ditt eget symbolspråk. 

Med utgangspunkt i våre egne drømmer skal du lære å tolke dem skritt for skritt.

Du vil lære om ulike kollektive symboler og hvordan man kan forstå dem. Bruke spørsmåls teknikk for å finne betydningen av  tilsynelatende uforståelig informasjon.

 

Du oppnår: Du vil lære å bruke ditt eget symbolspråk og hvordan din intuisjon snakker med deg. Du blir løsnings orientert, og kan tolke symbolikk slik at du og eier av dyret forstår budskapet. Du kan også bruke teknikkene til å tolke drømmer, hverdags symbolikk, syn m.m som kan bidra til øket bevissthet omkring deg selv og din utvikling.

 

Ditt ansvar: Du plikter å opplyse eier at du er under utdanning og hvor langt du har kommet. Du skal opplyse eier at din tolkning av symbolikken ikke kan oppfattes som den eneste “sannhet”.

 

Kursets innhold: Når vi drømmer eller når vi snakker med dyr, vil informasjonen ofte kunne formidles i form av metaforer eller symbolske bilder. Årsaken til at vi mottar informasjonen slik, er svært intelligent: du mottar mye “tettpakket” informasjon på kort tid. Utfordringen din blir å lære hvordan du kan “pakke ut” informasjonen for å formidle et helhetlig budskap til dyrets eier. På dette kurset lærer du å være kreativ og tenke i helt nye baner, for å avdekke betydningen av generelle og kollektive symboler.

bottom of page