top of page

Temahelg - Forsvinninger

2008 telefon 062.jpg

 

Krav:               Grunnkurs- Lær å snakke med dyr.

Trinn:              Temahelg forsvinninger

 

Varighet:        2 dager ca kl 10-18. 16 timer.

 

Du lærer: Se årsak til forsvinninger og søke etter forsvunne dyr i terreng. Håndtere klienter som er ”desperate” etter å finne sitt dyr.

Du oppnår: Holde fokus! Teknikker som kan hjelpe deg å finne forsvunne dyr.Håndtere dyreeiere som opplever å miste sine dyr. Veilede de når de går igjennom angst og bekymring for hva som kan ha skjedd. Du lærer teknikker som kan snu en negativ utvikling til en positiv løsning. Du lærer også hvordan du kan hjelpe et dyr å søke til folk eller å søke hjem. Håndtere klienter som er ”desperate” etter å finne sitt dyr. Ulike teknikker for å søke etter dyr i terrenget og finne årsaken til forsvinningen.

Ditt ansvar: Du plikter å opplyse at du er under utdanning, og hvor langt du har kommet.

 

Kursets innhold: Bunnsolid og god etikk. Trygge og gode holdninger når et dyr forsvinner. Mange dyreeiere opplever å miste sine dyr, og går gjennom angst og bekymring for hva som kan ha skjedd. Hvordan kan du som snakker med dyrene hjelpe eieren - og dyret, slik at historien ender godt? Du lærer teknikker som kan snu en negativ utvikling til en positiv løsning. Du lærer også hvordan du kan hjelpe et dyr å søke til folk eller å søke hjem. Lære å håndtere klienter som er ”desperate” etter å finne sitt dyr. Ulike teknikker for å søke etter dyr i terrenget og finne årsaken til forsvinningen.

bottom of page