top of page

Hovedkurs - Helse og aura

Gamle hesten Tatanka.jpg

 

Krav: Du trenger å fullføre antall samtaler i tråd med ditt samtaleskjema før du kan ta dette kurset. Du må gjennomføre samtalene på egen hånd og gjennomgå informasjonen med dyrets eier. Samtalelistene sendes inn til lærer sammen med påmeldingen til hovedkurset, innen påmeldingsfristen.

Trinn:              Hovedkurs -Helse og aura.

Varighet:        3 dager kl. 10-18. 24 timer.

 

 Du lærer:  Du lærer om hvorfor dyr er syke og hvordan vi mennesker påvirker dyrene. Du lærer å lese og gi behandling via auraen /energifelt. Du lærer avansert skanning av dyrets fysiske og energetiske kropp. Etikk og samarbeid med dyreleger og terapeuter.

Du oppnår: Kunnskap til å se bakenforliggende årsak til fysisk smerte. Du oppnår også kunnskap om mer avansert skanning av dyrets energifelt, energipunkter og fysisk kropp. 

Du kan nå trene på dyr som kommer i din vei. Alle kommunikasjoner er å betrakte som øvelser for deg selv.

Du kan ta betaling når du har fullført minst tre hovedkurs og gjennomført 50 trenings samtaler på egenhånd.

Ditt ansvar: Du plikter å opplyse at du er under utdanning til Dyretolk og at du ikke er fullt utdannet. Følge etiske regler gjennomgått ved hovedkurene.

Kursets innhold:

Formålet med kurset er å kunne "se" etter ubalanse i energier og bruke ulike teknikker for å finne frem til disse blokkeringene. Du skal lære om årsak til fysisk sykdom og endre dette på energi plan. Du vil også lærer mer om hvordan legger frem informasjon for dyrets eier og hvordan håndtere dyr og eier som er i en kritisk situasjon. Du vil også lære mer om hva som er etisk riktig i forhold til oppdrag fra klienter.

Hvordan samhandle med dyrets eier og dyreleger. Hvordan forholde seg til død, og overgangen til nytt liv.

Litteratur/ bøker anbefalt etter kurs:

- Utdelt info materialet på kurs del 3.

- Du kan helbrede ditt liv, Louise L Hay. ISBN 978-82-7413-600-7

bottom of page