top of page

Flammehusets Kurstilbud

Grunnkurs - Lær å snakke med dyrene

Du lærer teknikker som gjør deg i stand til å kommunisere med dyr på et telepatisk plan... (les mer)

Hovedkurs - Dyr

og følelser

Du lærer bl.a. hvordan du kan avdekke et dyrs følelser i ubalanse, og du lærer å balansere dette v.hj.a blomstermedisin.

Hovedkurs - Helse og aura

Du lærer bl.a. om hvorfor dyr er syke og hvordan vi mennesker påvirker dyrene...

Avsluttende hovedkurs - Sjeleavtaler

 Du lærer mer om hvordan dyr og mennesket hjelper hverandre. Hvordan dyr opptrer som hjelpere og tar sin jobb og oppgave i sitt liv

Temahelg -

Symbolforståelse

Du lærer om grunnprinsipper for symbol og drømmetolking. Du blir kjent med ditt eget symbolspråk. 

Temahelg -

Forsvinninger

Se årsak til forsvinninger og søke etter forsvunne dyr i terreng. Håndtere klienter som er ”desperate” etter å finne sitt dyr.

Inspirasjons-

helg

Du får trent på å snakke med dyr sammen med andre. Du oppnår større sikkerhet og vil få større flyt i samtalene.

Natur - og Plante-

kommunikasjon

Denne helgen er tiden inne for å gi slipp på det du tror du vet om planter, og la plantene og landskapet vise deg deres magi og informere deg direkte.  

Human Design

kurs

Du vil oppdage hvilken type du er, din unike måter å ta avgjørelser på, din personlige strategi og autoritet m.m.

Barnekurs

Dette konseptet vil hjelpe barn å beholde og å utvikle sin følsomhet, gjennom å bevisstgjøre dem kommunikasjonen med naturen og deres egen natur.

bottom of page