top of page

Hovedkurs - Dyr og følelser

Svanhild og Donald.jpg

Krav: Du trenger minst 20 samtaler med ulike dyr før du kan melder deg på dette kurset. Du må gjennomføre samtalene på egen hånd og gjennomgå informasjonen med dyrets eier. Samtalelistene sendes inn til lærer sammen med påmeldingen til hovedkurset, innen påmeldingsfristen.

 

Trinn:              Hovedkurs -Dyr og følelser

 

Varighet:        3 dager kl. 10-18. 24 timer.

 Du lærer:        Du lærer hvordan du kan avdekke et dyrs følelser i ubalanse, og du lærer å balansere dette v.hj.a blomster remedier. Du lærer mer om sammenhengene mellom dyrs atferd og eierens livssituasjon. Du får trening via ulike kasus, i hvordan du kan forholde deg til informasjon og legge dette frem for dyrets eier.

 

Du oppnår: Allmenn kjennskap til Bachs blomsteressenser og hvordan bruke disse. Du kan nå trene på dyr som kommer i din vei. Alle kommunikasjoner er å betrakte som øvelser for deg selv.

Du kan ta betaling når du har fullført minst tre hovedkurs og gjennomført 50 trenings samtaler på egenhånd.

Ditt ansvar: Du plikter å opplyse at du er under utdanning til Dyretolk og at du ikke er fullt utdannet. Følge etiske regler gjennomgått ved hovedkursene

Kursets innhold:
Formålet med kurset er å få dypere innsikt i hvordan du kan kommunisere med dyr. Noe av det viktigste her er å lære en ikke-dømmende tilnærming. Du lærer mer om kommunikasjon, hvorfor dyr blir syke, sammenhenger mellom dyret og eieren, og tolking av symbolikk. Du får trening i å avdekke følelser som skaper ubalanse og sykdom, og du vil lære om hvordan balansen kan gjenopprettes, bl.a. ved bruk av  Bachs blomster remedier. Du vil bli stilt overfor ulike problemstillinger for å lære hvordan du kan bidra til å løse problemene og hjelpe dyr og eier til en bedre tilværelse. Det kan ofte være vanskelig for en dyre-eier å se en sak fra dyrets side, og vi legger derfor stor vekt på viktigheten av å samtale med dyrets eier på en god og mellom-menneskelig måte. Gled deg til muligheten til å utvikle dine evner som dyretolk til et høyere nivå! Gled deg til å kunne metoder som gir deg større sikkerhet og tillit til deg selv!

Litteraturbøker anbefalt etter kurs:

- Utdelt info materialet på kurs.

- Blomstermedisin til vekst og helbredelse, Audun Myskja ISBN 978-82-7979-053-2

 

bottom of page