top of page

Flammehusets Kvalitetssikring for Dyreeiere

- vi vil ta vare på dyrets eier også

Flammehuset er en skole som ønsker å utdanne dyretolkere. Vi ønsker å utdanne seriøse og verdsatte dyretolkere som gjør en god jobb i vårt fells samfunn, med dyr og mennesker.

 

For at en dyretolk skal bli god trenger vi modige dyreeiere som stiller opp som «prøvekaniner» og som gir gode, ærlige tilbakemeldinger til elevene. Dette er viktig for eleven i en læringsprosess, men det er også en viktig del av selve dyrekommunikasjonen.

 

Det er meget viktig for Flammehuset å ta vare på dyreeiere, og sørge for en kvalitetssikring for disse. Dyreeiere skal ikke føle noe ubehag eller føle seg dårlig behandlet av en dyretolkelev.

_HVT0704 LITEN.jpg

 

 • Dersom dyreeier skulle føle noen form for ubehag eller dårlig etisk behandling av dyretolkeleven, er vi veldig takknemlig dersom Flammehuset blir kontaktet. Dette vil bli behandlet på en god måte hos Flammehuset.
  Vi ønsker å hjelpe elevene med forståelse, og hjelpe dem med sin utvikling som dyretolk,- men også samtale med dyreier som tar kontakt slik at han/hun føler seg ivaretatt.

   

 • Det er altså viktig for oss å få tilbakemeldinger så vi kan hjelpe dyreeiere,- men også så vi kan hjelpe framtidens dyretolkere til å bli bedre og bedre i sitt fag.
   

 • En dyretolk skal aldri spørre dyrets eier om å få snakke med dyret, men vente på invitasjon til det.
  Når det gjøres avtale om dyrekommunikasjon er dette seriøse avtaler som skal overholdes både av den som bestiller dyrekommunikasjon, og av dyretolken. Dersom dyretolken ikke kan ta samtalen til avtalt tid, ved sykdom etc.- skal dyreeier informeres.

   

bottom of page