top of page

Velkomsttale fra dyrene i Afrika

formidlet av Christa Bjørneby, 11.02.2015

afrika.jpg

Dyrene - elefant, løve, sebra, krokodille, aper, fugler og flere andre som jeg har invitert, kommer inn i rommet mitt. – De bukker høytidelig.

Så trer en kraftig elefant frem, bukker igjen og begynner å snakke:

 

Vi hilser deg velkommen - vi er dypt takknemlig for at du vil snakke med oss!

Vi har ventet lenge…….

(Energien hans er  kraftfull, den vibrerer og stråler av takknemlighet og intens  kjærlighet…..)

Vi hilser dere alle velkommen til vårt paradis - som også er deres paradis – vår  Moder Jord!

For det er DET det er: Paradiset er på jorden, og vi – dere – får  lov til å være, oppleve  paradiset.

Og i paradiset er det meningen at det råder kjærlighet – ubetinget kjærlighet til alt som er – ALT LIV!'

 

 

Det betyr at alle i paradiset lever side om side med respekt og aksept til at hver har sin ”rolle”/oppgave – at ALLE er like nødvendige, viktige  og verdifulle. Vi, dyrene, vet det - og forholder oss til det ved å leve i samklang med naturen, naturlovene, og vi prøver å leve i harmoni og balanse.

 

Jeg sier ”vi prøver” med vilje, fordi det er blitt meget vanskelig etter hvert. Dere mennesker ”forstyrrer”, ødelegger mye av dette samspill, ubevisst og dessverre bevisst! Mange av dere bærer med seg intensjoner som bringer ubalanse og disharmoni til Moder Jord og dermed fortrenger kjærligheten.

 

Vi er hjelpeløse – fortvilet over det som skjer med Moder Jord.

VI  BER  OM  DERES  HJELP – hjelp til å se igjen verdien av alt som er – se samspillet og helheten!

 

Vi er beæret og takknemlige  for deres besøk og vi gleder oss til å vise dere vakkerheten av oss og naturen – av livet i frihet, i samspill med naturen. Vi vil vise dere ”et liv i nuet”- nytelse av øyeblikket,  selv om døden ”kan lure rundt hjørnet”.

 

Vi ber dere om å bruke alle sansene deres, spesielt det å føle!

Kjenn etter – føl oss, energien vår.

Åpne opp hjertet deres, la sjelene våre snakke  sammen.

 

Det vil kanskje berike opplevelsene deres på en ”ny” måte.

Ved å føle oss / kjenne på hvordan vi har det, kan dere bringe en ”ny” kunnskap med dere hjem.

Dere vil ha en større viten om samspill og respekt for alt liv som dere kan fortelle og påvirke andre mennesker med.

 

Det er DET som er viktig nå! –

Tiden er inne til å spre økt  innsikt og kunnskap om dyrene bland menneskene, som vil skape forandring av holdninger, verdier  og handlinger.

 

Ved å akseptere og respektere å leve i samspill med hverandre, bidrar vi og dere igjen til harmoni og balanse for Moder Jord.

Det innebærer å forlate veien som for eksempel grådighet, ødeleggelser  og drap.

 

Vi ønsker med all vår kraft , og med deres hjelp, å bevare vårt – deres – paradis.

Vi lengter etter å leve igjen i harmoni, balanse, verdighet og kjærlighet – side om side med dere.

 

 

 

Du – og jeg/vi – hver og en - er en brikke i det store puzzlespillet …..og alle er vi like viktige!

 

Vi har håp og tillit til at dere vil hjelpe oss, formidle vårt budskap!

 

I dyp ydmykhet og takknemlighet ønsker vi dere – VELKOMMEN…….

 

Han ser på meg med et bedende og ”lettet” blikk …… og jeg spør om han/de vil si noe mer…. ……..

Alle rister på hodet ………..Og han sier igjen:

Jeg er så uendelig takknemlig for at du/dere ville lytte…….

 

Så går de sakte etter hverandre ut………..

bottom of page