top of page

Reven

Tatt imot den 07.01.2014 av Merete H. Jacobsen. 

www.flammehuset.no

rev.jpg

Fri flyt:

 

Jeg kjenner en stille men allikevel en «bølgende» bevegelse i energien

fra den eldre reven jeg får kontakt med.

Hva ønsker du å formidle min venn spør jeg? 

Stillhetens hemmelige ganger. Livet i stillhet og forandring. Livet i stillhet er glemt, men vi tar vare på dens hemmelighet og store visdom mens den jobber seg inn i hjertet igjen.

Vi observerer fra avstand og trekker oss tilbake i stillhet. Når tiden er inne vil forandringen være viktig og riktig. Enhver tid skal føles rett før byttet skal bli en del av meg.

Kan du kjenne hjerte slå? Da er du stille nok. Stilles nok til å vite hvor du er og hvem du er. Kjenner styrken i kroppen før avsats. Valgene tas ikke hurtig- men til rett tid slik at hele min eksistens er samlet om dette ene valget og spranget inn i forandringens verden. 

Byttets egenskaper er til fordel for han, men mine egenskaper er til fordel for meg.

Slik har vi balanse i naturen. Forandringen skjer dersom det er ment å skje.

Jeg gjør mitt ytterste for alltid å lykkes, men i det, ligger ikke skuffelsen når jeg ikke lyktes.

Der ligger forandringen og den nye utfordringen som atter gir meg ny livsgnist. Jeg lever for livet.

Liv i stillhet og forandring.

 

Mine beslutninger tas når hele kroppen min er samlet om mitt mål. Da er jeg klar innenfra og ut.

Stillhet og evnen til forandring er min indre styrke og visdom.

Se, lytt og føl deg selv innenfra og ut!

Når instinktet sier ja! Da handles det raskt og effektivt, slik overlever de eldste blant oss.

Treningen starter fra fødsel av, tidlig skal de unge valpene ut i verden, en mor har ingen tid å miste. Hun omfavner de med sin stille nærhet og hjertefrekvens, ungene lærer tidlig å senke pulsen så hørselen blir enda klarere. De sterke sansene og instinktet klarner. Slik vil de lære å leve i takt med balansen i naturen og seg selv.

Vårt nærvær og visdom viser også den andre siden, SE- SE bakenfor vår unike evne til å fange vårt bytte, når vi har brukt alle våre evner og lyktes. Det betyr at byttet vårt ikke kjente sin egen styrke fult ut eller tvilte på seg selv i et lite øyeblikk.

Vår jobb er viktig i samhandling om utvikling av oss selv og de rundt oss, slik vil vi alltid måtte være sanne mot vår høyere sjels utvikling og slik hjelper vi andre Sjeler å se seg selv, finne seg selv igjen og se bakenfor sløret av tvilen på seg selv -være tro mot sin indre stemme av klarhet og lys, slik at man alltid har evnen til å handle da det trengs.

Naturens lover er universets lover. Vi lever med dem- Det er den eneste veien vi kjenner til og vil følge. Moder Naturs levende vei, Vår Skjebnes levende vei. I pakt med det som alltid forandrer oss og våre omgivelser i perfekt balanse. Kjenn stillheten tale til deg og la forandringen skje når den skal. Det kan se fryktinngytende ut, men det er alltid en høyere mening og balanse i det som skjer.

 

Takk.

bottom of page