top of page

Katter avslører foreldre

2015 mars 050 LITEN.jpg

Eieren hadde to katter, som hadde vært de beste venner hele sitt liv. Plutselig en dag begynte de å sloss så fillene føk. Kattene var så sinte på hverandre at de måtte skilles. Samme dag leser eieren en artikkel i et ukeblad om telepatisk kommunikasjon med dyr. I dagene som fulgte prøvde eieren gjentatte ganger å la kattene komme sammen igjen. De begynte å sloss med det samme og alle forsøk var nytteløse. Så ringte hun til meg.

Etter å ha snakket med kattene, kommer en underlig historie for dagen. Kattene forteller at de prøver å vise eieren hvordan to personer i eierens liv “forstyrrer” eieren. Ikke bevisst - men ubevisst. Den ene katten “snakket for” eierens mor - og den andre for eierens far. Det som var underlig med historien, var at eieren var adoptert. I voksen alder hadde hun fått kontakt med sin mor - og kjente derfor litt til sin adopsjonshistorie. Hun hadde imidlertid aldri truffet sin far - som dessuten var død…..

Det kattene forteller har stor betydning for eieren - fordi hun får innsikt i sine biologiske foreldres følelsesliv - og forstår bedre hvorfor hun ble adoptert bort. Hun får også mulighet til å se hvilke ubearbeidete følelsesmessige forhold som er nedarvet fra sine biologiske foreldre. På denne måten fikk hun et materiale som forklarte henne mye om henne selv og egne barn.

To måneder senere får jeg takkebrev. Like etter at eieren hadde fått vite hva kattene forsøkte å fortelle, var problemet borte. Kattene var like gode venner som før, og eieren hadde fått en dyp innsikt i sitt eget liv.

 

Dyretolk Astrid Moe

bottom of page