top of page

Grevlingen

Tatt imot den 07.11.2013 av Merete H. Jacobsen. 

www.flammehuset.no

standard_grevling.jpg

Fri flyt:

 

Jeg kontakter grevlingen som har kommet inn i livet mitt på mange måter den siste tiden. Tydelig ønske om å få uttrykke seg. Det er en stille men på samme tid klar «rettfrem»- energi som kommer til meg med Grevlingens bevissthet. Så starter en intens piping i øret og den avtar ikke før jeg rett og slett bare må skrive ned det som kommer.

Står du fast? Grevlingen kommer mot meg målrettet.

Jeg skal ta deg med inn i min verden. Vise deg vår styrke igjennom jordens ganger og nettverk av liv. 

Det er i jordens ganger den store healingen ligger. Røttene av alt levende drikker sin næring fra jorden og det gjør vi også. Vi lever og samler krefter igjennom næring fra røttenes tilførsel av liv. 

Energien her inne i våre huler er «seig» og det gir oss egenskapen til positiv aggressiv styrke og utholdenhet. Ingenting stanser oss. Vi EIER kraften i å gå fremover, holde ut og er målrettet. 

Vi stopper ikke når målet er satt. 

Med en aggressiv energi i balanse, når vi vårt mål der andre vil stå fast eller skygge unna.

Hemmeligheten bak denne balansen er at vi alltid er nok jordet i energien vår. Vi ER en del av røttene, hulene og gangene våre. Vi ER i ett med jorden! Balansen kommer igjennom jorden!

Med vår egenskap til å være målrettet og fokusert vil andre flytte seg til siden, og gi oss den plassen vi trenger og tørr å kreve.

Vi tørr ta vår plass. Står du fast? Ta tilbake din kraft og din plass!

Aggressivitet er misforstått, vi er ofte misforstått. Vi er ikke farlig med mindre du vil stoppe vår drivkraft. Vi kommer inn i livet ditt for å vise deg denne styrken vi EIER. 

Vår kompakte kropp er ekstremt utholdende. Vi jobber i mørket. I mørket kan man se hemmelighetene som trenger å bli avslørt for å finne denne drivkraften vi EIER.

Vi ser i mørket slik mange andre ikke kan. Vi er unike, og en av jordens største «undergrunns arbeidere».

Vi ønsker ikke konflikt, bare vise verden hva som trengs når alt stopper opp. 

Vår RENE klarhet er vår kilde til styrke, vi tillater oss ikke å vente på at livet vårt skal skje. 

Vårt instinkt driver oss til det stedet i jorda som trenger vår drivkraft og evne til drenering av oppsamlet tung aggressiv energi akkurat nå. Vi kommer med kraften til å gjennomføre, holde ut og nå målet i renhetens positive kraft.   

Vårt budskap til mennesket: Vi utvikler oss heletiden, kommer nærmere oss selv takket være vår enorme kraft til å holde fokus og selv realisere våre prosjekter. Om du står fast, søk i ditt indre liv, mørkets underbevisste ganger, slik vi finner ser svaret der, vil du finne og se dine hindringer. Når en hindring er «smadret», vil den bli til ny kreativ og positiv aggressiv styrke som gir motet til å fortsette mot målet. 

Når vi lever i mørket under jorden, så dreneres vi for den negative aggressive ubalansen. Dette er samarbeidet vi har med jorden. Vi drenerer i stor skala negativ energi slik at livet over oss skal komme i balanse. Da er vi i balanse og i kontakt med vår høyere sjels mål.

Vi viser oss for deg når du må hente denne styrken av positiv aggressivitet i deg selv. Den kreative og positivaggressive styrken til å få ting til å skje i livet og evnen til å holde ut i motgangen. Vi er det motsatte av hjelpeløshet når alt går galt. Vi er i ett med røttenes healende kraft. Vi er der og holder fokus på målet, vi holder ut til målet fra vår sjel er nådd.

 

Står du fast? Hold ut! Det er en usett kraft i din sjels energi som ønsker å trenge igjennom «hinderet», for så å ta imot den større kraften som ligger der klar for deg. Du er da fysisk klar som oss. 

Når du har kontakten igjen med denne kraften i deg, gå mot målet renset, styrket og i tråd med din sjels vilje og styrke. 

Klarhet og kraft mot vårt mål er vår høyere sjels visdom til jorden.    

 

Jeg takker Grevlingen for det motet han har vist meg igjennom sin visdom.

Det gir meg styrke til å fortsette mitt arbeide her på jorden.

bottom of page